Kamery

Archiwalne Artykuły

13 sierpnia odbyło się kolejne już w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. W tym miesiącu nabożeństwo poprowadził misjonarz z Boliwii Ojciec Marek Krupa. W czasie naborzeństwa Ojciec Misjonarz opowiadał o objawieniach fatimskich a w dalszej części przybliżył nam również życie jakie prowadzi misjonarz w Boliwii. Ojca Marka i wszystkich misjonarzy polecajmy opiece Matki Najświętszej w trudnej misyjnej posłudze.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., każde zdjęcie podlega ochronie prawa autorskiego. Bez zgody autora zdjęcia nie mogą być publikowane i kopiowane.