Kamery

Archiwalne Artykuły

Najświętszą Ofiarę sprawował, Słowo Boże wygłosił i rozważania poprowadził ks. Witold Wójcik – Dyrektor Katolickiego Radia VIA jak również Dyrektor Pieszej Pielgrzymki Rzeszowskiej na Jasną Górę. 

 

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., każde zdjęcie podlega ochronie prawa autorskiego. Bez zgody autora zdjęcia nie mogą być publikowane i kopiowane.