Kamery

Archiwalne Artykuły

20 stycznia gościliśmy zespół Oriana. Trio z Ukrainy wykonało koncert kolęd w języku polskim i ukraińskim. Cudowny śpiew upiększała dodatkowo gra na bandurach. Trio bandurzystek z Tarnopola istnieje już niemal 20 lat, uzyskali wysokie uznanie specjalistów sztuki bandurnej Ukrainy. Zespól w swojej historii ma dziesiątki występów za granicą, gdzie przedstawiał kulturę muzyczną Ukrainy. Naszym sąsiadom; wspaniałym artystom życzymy wszelkiej pomyślności!

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., każde zdjęcie podlega ochronie prawa autorskiego. Bez zgody autora zdjęcia nie mogą być publikowane i kopiowane.