Liturgia Na dzień dzisiejszy

Kamery

Archiwalne Artykuły

Naszym modlitwom przewodniczył tegoroczny neoprezbiter – ks. Paweł Blat. Po modlitwie różańcowej ks. Paweł udzielił wszystkim zebranym indywidualnego błogosławieństwa prymicyjnego. 

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., każde zdjęcie podlega ochronie prawa autorskiego. Bez zgody autora zdjęcia nie mogą być publikowane i kopiowane.