Kamery

Archiwalne Artykuły

Mszę Świętą odprawił i modlitwie różańcowej przewodniczył Ks. Karol Hadam – tegoroczny neoprezbiter

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., każde zdjęcie podlega ochronie prawa autorskiego. Bez zgody autora zdjęcia nie mogą być publikowane i kopiowane.