Kamery

Archiwalne Artykuły

2 Sierpnia nasza parafianka siostra Agnieszka Czochara złożyła w Warszawie, w Zgromadzeniu Sióstr Jezusa wieczyste śluby zakonne. 

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., każde zdjęcie podlega ochronie prawa autorskiego. Bez zgody autora zdjęcia nie mogą być publikowane i kopiowane.