Kamery

Archiwalne Artykuły

11 lipca przybyła do naszej parafii już po raz kolejny Michalicka Piesza Pielgrzymka o Trzeźwość Narodu. Pątnicy przywędrowali do nas z Marek (koło Warszawy) i w tym roku w darze Zgromadzenie Księży Michalitów przekazało nam relikwie Błogosławionego Bronisława Markiewicza. W naszych modlitwach polecajmy Pątników jak również módlmy się o trzeźwość Narodu Polskiego.

 

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., każde zdjęcie podlega ochronie prawa autorskiego. Bez zgody autora zdjęcia nie mogą być publikowane i kopiowane.