Liturgia Na dzień dzisiejszy
Kamery
Transmisja Wszystkich Mszy Świętych (w dni powszednie, niedziele i święta) Kamera OnLine widok z Prawej Strony Kamera OnLine w naszym kościele Transmisja Niedzielnych i Świątecznych Mszy Świętych na portalu YouTube Transmisja na portalu YouTube
Archiwalne Artykuły

III tydzień Wielkiego Postu

 

Codziennie wieczorem modlimy się za zmarłą: +Janinę SZEWC, za którą Msze Święte „gregoriańskie” poza parafią sprawuje ks. Kazimierz SZMUC

 

PONIEDZIAŁEK

 

21.03.2022

700

 • ++Zofia i Wiesława

 • +Czesława (10 r. śm.), Władysław i Jan Kiebała

1800

 • +Bogdan Wójcik – z int. córki Sylwii z rodz.

 • +Anna Bieszczad – z int. Marcina Tabasza z rodz.(poza parafią ks. Marcin. SAJ)

 • +Stefania Kaczanowska – z int. Marii i Zbigniewa Kozioł (poza par. ks. KOPALA)

 • +Łukasz Ogorzałek – z int. mieszkańców z klatki (poza parafią)

WTOREK

 

22.03.2022

700

 • +Marek Jeleń

 • +Wilhelm Worowski – z int. dyr., naucz. i prac. SP nr 5 w Ropczycach

1800

 • w int. mieszkańców z ul. Konarskiego 17

 • +Roman Kopeć – z int. swatowej Ireny (poza parafią ks. Marcin SAJ)

 • +Stefania Kaczanowska – z int. Elżbiety Jabłońskiej (poza parafią ks. KOPALA)

ŚRODA

 

23.03.2022

700

 • +za dusze w czyśćcu cierpiące

 • +Edmund Godek

 • +Wiesław Celler – z int. żony (tydzień po śmierci)

1800

 • +Julian Róg (1 r. śm.)

 • +Roman Kopeć – z int. rodz. Kornaków (poza parafią ks. Marcin SAJ)

 • +Stefania Kaczanowska – z int Doroty i Wiesława Alberskich (poza parafią)

CZWARTEK

 

24.03. 2022

 

700

 • ++Aniela i Józef Kędzior

 • +Łukasz

 • +Justyna Rygiel-Jajkiewicz – z int. męża i syna

1800

 • +Stanisław Bełko (1 r. śm.)

 • +Roman Kopeć – z int. Anny i Roberta Cichy (poza parafią ks. Marcin SAJ)

 • +Stefania Kaczanowska – z int. Róży ZWIASTOWANIA (poza parafią ks. KOPALA)

PIĄTEK

 

25.03.2022

700

 • o dar potomstwa dla Danuty i Arkadiusza przez przyczynę M B Karmiącej z Groty Mlecznej w Betlejem

 • ++Stanisław i Zenon Siorek

 • +Wiesław Celler – z int. siostry Zofii (tydzień po pogrzebie)

1800

 • ++Weronika, Stanisław i Jan Kolebuk

 • +Roman Kopeć – z int. rodz. Michników (poza parafią ks. Marcin SAJ)

 • +Stefania Kaczanowska – z int. Mari i Stanisława Rojek (poza par. ks. K. KOPALA)

SOBOTA

 

26.03.2022

700

 • +Agnieszka Świętek – z int. rodz. Pałęckich i Suknarowskich

 • +Andrzej Orzechowski

1800

 • ++za dusze w czyśćcu cierpiące

 • +Roman Kopeć – z int. rodz. Borowców (poza parafią ks. Marcin SAJ)

 • +Stefania Kaczanowska – z int. rodz. Pociasków z ul. Kraszewskiego (poza)

NIEDZIELA

 

27.03.2022

730

 • +Stanisław Jezior – z int. Magdaleny z mężem (koleżanki córki Marzeny)

930

 • +Franciszek Ferfecki (r. śm.)

1130

 • +Eugenia Cebulska (10 r. śm.)z int. syna Michała z rodz.

1900

 • ++Helena i Kazimierz (60 r. śm.)

 • +Roman Kopeć – z int. rodz. Basarów (poza parafia ks. Marcin SAJ)