Liturgia Na dzień dzisiejszy
Kamery
Transmisja Wszystkich Mszy Świętych (w dni powszednie, niedziele i święta) Kamera OnLine widok z Prawej Strony Kamera OnLine w naszym kościele Transmisja Niedzielnych i Świątecznych Mszy Świętych na portalu YouTube Transmisja na portalu YouTube
Archiwalne Artykuły

Informacja na podstawie komunikatów biskupa rzeszowskiego i Rady Stałej Episkopatu Polski:

– W związku z zagrożeniem koronawirusem biskup rzeszowski Jan Wątroba udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszach świętych: – osobom w podeszłym wieku, – osobom chorym lub mającym objawy infekcji, – dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nam nimi bezpośrednią opiekę, – wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zakażeniem koronawirusem. Dyspensa obowiązuje do końca marca 2020 r. zarówno diecezjan, jak i tych, którzy przebywają na terenie diecezji rzeszowskiej.

– Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

! – W parafii pw. Świętej Barbary w Ropczycach TRANSMISJE Mszy Świętej z kościoła parafialnego, jak dotychczas, w formie transmisji internetowej dostępnej na stronie: http://swbarbara.r-ce.pl/ lub (http://hls.r-ce.pl/player/?stream=Kosciol ) żeby przejść bezpośrednio do odtwarzacza.

! – W parafii pw. Świętej Barbary w Ropczycach plan Mszy Świętych niedzielnych i w dni powszednie oraz nabożeństw wielkopostnych nie ulega zmianom.

! – W parafii pw. Świętej Barbary w Ropczycach Liturgia z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesiona zostaje na termin późniejszy.

W czasie liturgii do dnia 29 marca br. w parafii pw. Świętej Barbary w Ropczycach są przestrzegane wyznaczone zasady:
a. kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Na podstawie komunikatów: http://www.diecezja.rzeszow.pl/…/dyspensa-biskupa-rzeszows…/ (data wejścia: 13.03.2020r.; godz. 12.20)