Liturgia Na dzień dzisiejszy
Kamery
Transmisja Wszystkich Mszy Świętych (w dni powszednie, niedziele i święta) Kamera OnLine widok z Prawej Strony Kamera OnLine w naszym kościele Transmisja Niedzielnych i Świątecznych Mszy Świętych na portalu YouTube Transmisja na portalu YouTube
Archiwalne Artykuły
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”. Oto Słowo
Boże.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
 
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować
paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów
i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z
nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność
między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w
Twoim życiu i zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb
i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających
Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go
przemienić w swoje Ciało.
Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław + to mięso,
wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego
i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.
Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka + znak nowego życia,
abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić
wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej
wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Następnie kropi pokarmy wodą święconą.
 
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.