Liturgia Na dzień dzisiejszy

Kamery

Transmisja Wszystkich Mszy Świętych (w dni powszednie, niedziele i święta) Kamera OnLine widok z Prawej Strony Kamera OnLine w naszym kościele Transmisja Niedzielnych i Świątecznych Mszy Świętych na portalu YouTube Transmisja na portalu YouTube

Archiwalne Artykuły

Kilka podstawowych informacji o chrzcie dziecka w naszej parafii:

1. Sakrament chrztu św. udzielany jest w naszej parafii w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.30. (Dodatkowo w Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia i Poniedziałek Wielkanocny również o 11:30)

2. Wolę ochrzczenia dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej nie później niż tydzień przed planowaną datą chrztu.

3. Do kancelarii parafialnej należy zabrać następujące dokumenty i dane:
akt urodzenia dziecka,
pełne dane rodziców dziecka (rok urodzenia, dokładny adres zamieszkania, data ślubu, itp.)
dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania) – jeżeli nie są mieszkańcami naszej parafii, zaświadczenie od swojego księdza proboszcza, że są ludźmi wierzącymi i praktykującymi.

4. Pamiętajmy wybierając rodziców chrzestnych, że do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

– jest katolikiem, przyjął sakrament bierzmowania oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić oraz jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.