Liturgia Na dzień dzisiejszy

Kamery

Transmisja Wszystkich Mszy Świętych (w dni powszednie, niedziele i święta) Kamera OnLine widok z Prawej Strony Kamera OnLine w naszym kościele Transmisja Niedzielnych i Świątecznych Mszy Świętych na portalu YouTube Transmisja na portalu YouTube

Archiwalne Artykuły

30 maja przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. W tym dniu wspominamy Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie Chleba i Wina w Ciało i Krew Pańską. W Polsce obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach naszych parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii.

W Ropczycach tradycyjnie procesja rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 915 w kościele Przemienienia Pańskiego. Po Mszy Świętej wyruszyliśmy w kierunku "górki" aby zakończyć procesję w kościele Św. Barbary. Zatrzymywaliśmy się przy czterech ołtarzach, przy których modliliśmy się w różnych intencjach oraz słuchali słów ewangelii. Na zakończenie odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum Laudamus (Ciebie Boga Wysławiamy), ks. proboszcz Leopold Kordas Najświętszym Sakramentem udzielił uroczystego błogosławieństwa na Cztery Strony Świata.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Tej Uroczystości. Policji za zabezpieczenie trasy procesji. Przedstawicielom parafii Farnej i św. Barbary za przygotowanie Ołtarzy, Orkiestrze i Panom Organistom za oprawę muzyczną procesji.  Strażakom, Zuchom i Harcerzom, Dziewczynkom sypiącym kwiaty i Chłopcom dzwoniącym dzwoneczkami, Liturgicznej Służbie Ołtarza. Wszystkim Wiernym za obecność, modlitewne skupienie oraz śpiew. Bóg Zapłać !

 

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., każde zdjęcie podlega ochronie prawa autorskiego. Bez zgody autora zdjęcia nie mogą być publikowane i kopiowane.