Liturgia Na dzień dzisiejszy
Kamery
Transmisja Wszystkich Mszy Świętych (w dni powszednie, niedziele i święta) Kamera OnLine widok z Prawej Strony Kamera OnLine w naszym kościele Transmisja Niedzielnych i Świątecznych Mszy Świętych na portalu YouTube Transmisja na portalu YouTube
Archiwalne Artykuły

 Słowo Biskupa Rzeszowskiego popierające inicjatywę ustawodawczą

„Zatrzymaj Aborcję"

 

                Po raz kolejny stajemy przed wielkim wezwaniem do podjęcia na nowo troski o życie ludzkie. Dzięki nowej obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej: „Zatrzymaj aborcję!" zostanie złożony w Sejmie projektu ustawy, który będzie zakazywał aborcji eugenicznej, czyli zabijania dzieci poczętych, podejrzewanych o niepełnosprawność bądź chorobę. Mając świadomość wielkiej i nienaruszalnej godności każdej ludzkiej osoby, z jej prawem do życia jako wartości fundamentalnej, jesteśmy zobowiązani w szczególny sposób do ochrony życia osób najbardziej niewinnych i bezbronnych, jakimi są dzieci nienarodzone. Dotychczasowe inicjatywy nie przyniosły zmiany ustaw, zezwalających na zabijanie nienarodzonych. Obecnie istnieje szansa, by tę sprawę podjąć na nowo z nadzieją, te uda się dokonać znaczącego postępu na drodze do pełnej ochrony tycia nienarodzonych.

                Dlatego bardzo gorąco proszę Was, drodzy Bracia i Siostry, o udzielenie poparcia inicjatywie ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję", której celem jest usunięcie z polskiego prawa możliwości zabijania dzieci nienarodzonych ze względu na to, że są chore, a nawet tylko dlatego, że podejrzewa się u nich chorobę. Nie pozostańmy obojętni, niech jak najwięcej osób podpisze się pod tym projektem, by w ten sposób dać świadectwo naszej troski o życie. Ufam, że ta inicjatywa będzie ważnym i skutecznym krokiem w kierunku zagwarantowania w polskim prawie pełnej ochrony życia każdej ludzkiej istoty.

 

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

Jan Wątroba

Biskup Rzeszowski